OFE krok po kroku

OFE (Otwarte Fundusze Emerytalne) to kapitałowa część systemu emerytalnego po reformie, sa one nazywane II filarem. Zarządzaniem OFE zajmują się Powszechne Towarzystwa Emerytalne (PTE). Działają one na podobnej zasadzie co Otwarte Fundusze Inwestycyjne. Członkowie OFE systematycznie wpłacają pieniądze, które są przeliczane na jednostki rozrachunkowe i zapisywane na ich kontach. Następnie są one inwestowane, a przez to pomnażane przez dany fundusz. Do OFE trafia 7,3% podstawy składki na ubezpieczenie społeczne.

Do OFE, zgodnie z ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, musi zapisać się każdy pełnoletni obywatel urodzony po 31 grudnia 1968 r., podejmujący swoja pierwsza prace. Powinno to nastąpić w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty podpisania umowy o prace, czyli powstałego w ten sposób obowiązku ubezpieczenia. Wybór funduszu może nastąpić do 10 lipca lub stycznia każdego roku.

Wstąpienie do określonego funduszu emerytalnego, nie jest ani czasochłonne ani zbyt skomplikowane. Do OFE można się zapisać przy pomocy Internetu, skorzystać z usług agenta ubezpieczeniowego lub udać się bezpośrednio do wybranego oddziału PTE. Musisz pamiętać, ze możesz być członkiem tylko jednego funduszu, ale zawsze możesz swobodnie go zmienić. Przez pierwsze dwa lata członkostwa zmiana jest niestety odpłatna, jednak po wyznaczonym czasie możesz bezpiecznie przenieść swoje oszczędności do innego funduszu emerytalnego zupełnie bezpłatnie. Jeśli zdarzy się taka sytuacja, ze z jakiegoś powodu zapomnieliście podpisać deklaracje o przystąpieniu do OFE, wtedy ZUS podejmie decyzje za Was. Wylosowane zostaną przypadkowe fundusze do których zostaniecie przypisani. Takie losowanie ma miejsce dwa razy do roku w ostatnich dniach roboczych stycznia i lipca. Nie dotyczy ono studentów i uczniów do 26 roku życia, którzy podjęli prace w ramach umowy zlecenia lub umowy o dzieło. Również Ci, którzy zaczęli studia doktoranckie zaliczają się do tej grupy osób.